Khai giảng khóa Đào tạo Monozukuri tháng 6/2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với Công ty ô tô Toyota Việt Nam. Chương trình đào tạo Monozukuri, Viện Kinh tế và Quản lý tổ chức Khóa đào tạo về phương thức sản xuất tinh gọn theo triết lý Monozukuri dành cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Khóa học này nhằm chia sẻ bí quyết thành công trong sản xuất theo phương thức Lean thông qua các triết lý, nguyên tắc và công cụ quản lý sản xuất hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận triển khai áp dụng hệ thống sản xuất LEAN nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay.

FB__UY_9985

  1. Nội dung khóa học được chia làm các phần chính gồm:

Phần I: So sánh hệ thống sản xuất Lean với hệ thống sản xuất các doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng

  • Có cái nhìn hoàn toàn mới về triết lý sản xuất Kéo, nền tảng của hệ thống sản xuất Lean.
  • Thấy được những hạn chế của hệ thống sản xuất theo phương pháp truyền thống.
  • Chỉ ra lợi ích rõ ràng của việc ứng dụng Lean để giảm tồn kho và tiết kiệm chi phí sản xuất.

Phần II: Những trụ cột tạo nên hệ thống sản xuất Lean

  • Sản xuất đúng thời điểm (JIT/ Just in time) để loại bỏ lãng phí.
  • Tự động hóa thôn minh (Jidoka) để cải thiện chất lượng.
  • Công việc tiêu chuẩn (Standardized Work) làm nền tảng xây dựng hệ thống sản xuất Lean.
  • Hệ thống 5S.
  • Hoạt động cải tiến liên tục (Kaizen).

Bài Viết Liên Quan