Khái niệm sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn (Lean production/ Lean Manufacturing) thường được xem là phương pháp quản trị định hướng vào việc nhắm giảm thiểu lãng phí để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất. Y tưởng cốt lõi của việc tinh gọn quá trình sản xuất là nâng cao tối đa giá trị gia tăng cho khách hàng dựa trên việc triệt để loại bỏ lãng phí trong tất cả các công đoạn tạo ra sản phẩm và dịch vụ , kể từ lúc được sản xuất cho tới khi tiêu dùng.

Sản xuất tinh gọn được xây dựng dựa trên sự  nhận dạng và thấu hiểu tầm quan trọng của giá trị đối với khách hàng và tập trung vào các quá trình chủ chốt của tổ chức để không ngừng gia tăng giá trị đó. Mục tiêu cuối cùng của sản xuất tinh gọn là tạo giá trị hoàn hảo cho khách hàng thông qua một quá trình hoàn toàn không có lãng phí.

Việc loại bỏ lãng phí trong toàn bộ chuỗi giá trị , thay vì chỉ tại một vài công đoạn , sẽ tạo ra một quy trình tốn ít nguồn lực hơn, cần ít không gian, ít vốn và tốn ít thời gian để làm ra sản phẩm mà chi phí và tỉ lệ khuyết tật lại thấp hơn. Từ đó, các doanh nghiệp có thể đáp ứng những thay đổi, mong muốn  của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, việc quản lý thông tin trở lên đơn giản, chính xác hơn.

Ra đời vào thập niên 1980 , sản xuất tinh gọn được áp dụng trong các môi trường khác nhau theo cách tiếp cận có thể khác nhau: mục tiêu cơ bản của sản xuất tinh gọn hướng tới :

– Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu, yêu cầu và mong đợi của khách hàng;

– Sử dụng ít nguyên vật liệu,vật tư hơn;

-Sử dụng ít không gian hơn;

-Sử dụng ít nhân lực hơn;

-Sử dụng ít hàng tốn kho hơn;

– Tốc độ sản xuất nhanh hơn;

-Hệ thống sản xuất linh hoạt hơn,đáp ứng nhanh với các thay đổi của thị trường;

-Nhân viên làm việc dễ dàng, tạo năng suất lao động cao hơn.

Thuật ngữ LEAN PRODUCTION  bắt đầu phổ biến ở Việt Nam và đầu những năm 2000 và thường được gọi là sản xuất tinh gọn. Ngày nay, khái niêm “Tinh gọn” hay “Lean ” không chỉ được áp dụng trong sản xuất mà còn được áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ (Lean service) và được khái quát hóa lên thành mô hình quản trị tổ chức  tinh gọn (Lean management) hay thậm chí là tư duy tinh gọn (Lean thinking)

Trích nguồn : Quản trị sản xuất ( Phan Chí Anh)

Bài Viết Liên Quan