Chương trình đào tạo và ứng dụng phương thức quản lý Monorukuri tại Việt Nam

Các học viên có thể đăng ký tham dự KHÓA ĐÀO TẠO MONOZUKURI PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) tại đây nhé:

>>Tải file tại đây<<

Bài Viết Liên Quan